Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/16/2020 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
  3. Všichni. Proto si také každý, kdo potřebuje něco víc, přepne Compal do režimu modem a používá router svůj :-)
    0 points
This leaderboard is set to Prague/GMT+01:00
×
×
  • Create New...